Vogterhus nr 11 og beboerne

Vogterhus nr 11 i Nyrup beliggende på banetrækningen mellem Østrup og Års har min særlige interesse da jorden er eksproprieret fra min oldefars ejendom. Beboerne i Vogterhuset har altid været dejlige naboer og børnene har leget meget sammen. I min første beretning om Vogterhusets historie omtalte jeg jernbanes oprettelse og hvad det betød, at have en jernbane til at gennemskære marken. I den tid Vogterhusets har bestået har det været beboet af tre familier: Christen (kaldet Vogtermanden) og Inger Marie Pedersen: Da Vogtermanden blev pensioneret fra banen flyttede Lars og Kristine (Stine) Pedersen ind i Vogterhuset. Lars var skomager. Da Stine kom på plejehjem blev Vogterhuset lejet ud til Kristen og Kirstine Zimmermann (se link til slægten Zimmermann). Historien her er en beretning om forbindelsen mellem Herredsvej 35, Nyrup og dets nærmeste nabo beboerne i Vogterhuset.

Gerda17

Vogterhuset set vestfra, bemærk signalklokken på taget og Maries duer.

Folketælling 1. februar 1901

FT1901-VogterhusetFT1901 Nyrup

Vogtermanden Christen Pedersen er født 4. marts 1870 i Vognsild. Han bliver 5. december 1896 i Vognsild kirke viet til Inger Marie Sørensen. Mette Kirstine bliver født i Østrup 18. maj 1899. Peder Christian bliver født i Østrup 14. august 1900.  Ifølge folketællingslisten er de flyttet ind i Vogterhuset 1900. Vogterhuset er bygget 1894, om det har stået tomt indtil Vogtermandens er flyttet ind vides ikke.

Vogtermanden gør klar til kontrollere banestrækningen, der hænger tøj til tørre. – Marie er ude med gederne sammen med en feriedreng.

Vogtermandens arbejde er beskrevet således i en sang til Chresten og Maries gulbryllup:

Hver morgen klokken fire stod Chresten gerne op, så går han ud i haven og hærder’ sjæl og krop, indtil han ved sit arbejd’ på banen skulde gå, for der var nemlig meget, han skulle passe på.

Når sneen op sig hobed ad baneliniens spor, og der skuld’ gives melding, afsted så Chresten for, men var der en drive, så kneb det med at gå, så kravled han på fire for Aars at nå.

Marie blev derhjemme  og passed hus og hjem, men dyrene dog særligt, der flere var af dem, bl.a. var der katte, som alle sagde mjav, i dag har hun vist fire, så vi må et beklav’.

Der Marie trak med gederne, hun på skrænterne dem fedede, mod de kære husdyr du var rar, kaffekanden varm for os du har.

Min oldefar Lars Peter Jørgensen er død 1899 og hans enke Ane Kjerstine er husejer. Min bedstefar Niels Sørensen Jørgensen er hjemme og hjælpe med husmandsstedet og går desuden på dagleje, måske har han arbejdet på jernbanen da den blev opført. Min bedstefars yngste bror Jørgen er karetmagersvend og bor ligeledes hjemme.

Folketælling 1. februar 1906

FT1906-ops22-1FT1906-ops25-1

Ved følketællingen i 1906 bor der nu seks i Vogterhuset. Peder Michael er født 28. august 1903 og tvillingerne Jens Christian og Anton Carl 15. august 1905. Jens Christian dør imidlertid efter 4 måneder.

Min Bedstefar har nu overtaget husmandstedet og er gift med min Bedstemor Karen Marie Madsen fra Vaarst (se link Bedstemor fra Vaarst). Min Far bliver født 3. november 1902, Mary Margrethe i 1904 og Alfred i 1905.

Far og Christian har nok allerede leget sammen.

Bedstefar som soldat. – Vogtermanden Christen Pedersen.

Folketælling 1. februar 1911

FT1911-opslag41-1FT1911-opslag41-2

Vogtermandens Kirstine, Christian og Michael går nu i Østrup skole.

Far, Margrethe er også begyndt at gå i Østrup skole. Efter skoletid leget de sikkert alle sammen, hvis de ikke skal hjælpe til hjemme.

IMG_3229-1_edited-1

Bedstemor, Margrethe, Far på islænder, Bedstefar og Alfred på den anden islænder. Oldemor Ane er ikke med på billedet hun har måske været for svag til at komme ud. 

Folketælling 1. februar 1916

FT1916-opsl29-1

Vogtermandens Kirstine er nu tjenestepige hos Niels og Else Marie Krogh i Kjællingtand. Christian tjener nede hos Niels Thomsen og derhjemme er Michael og Carl.

Far tjener hos Jens og Thora Jensen og han går nu i Gislum skole.  Alfred, Michael og Carl leger sikkert sammen. Alfred har fortalt mange historie om Vogtermandens børn (se link til Farbror Alfred og hans søn fætter Arne).

Det var altid lunt og dejligt at sidde på Vogterhusets trappe, her sidder Christen og Marie og nyder solen. – En stor balje med vasketøj parat til at blive hængt til tørre.

Folketælling 1. februar 1921

FT1921-ops37-1

Ved folketællingen 1921 er kun Vogtermandens Kirstine hjemme, der bor desuden en logerende Kristen Knudsen.

Hjemme i husmandstedet er 4 børn hjemme: Anna, Henry, Paula og Karen.

Nyrup 34

Folketælling 5. november 1925

FT1925-ops42-1FT1925-ops43-1

I Vogterhuset er de nu voksne børn Kirstine, Christian og Carl hjemme.

Vogtermanden har sikkert stået og kigget efter toget som L.A. Ring har afbildet på dette maleri. – Skilt med nr. 11 og en pil der viser hvor nødhjælpskassen er placeret, da den var placeret i entreen måtte døren ikke være aflåst. 

Paula og Karen. – Margrethe, Anna og Henry der har en hat på fordi han havde forsøgt sig med et “selvklip” som vist ikke var særlig vellykket.

Folketælling 5. november 1930

Ft1930-ops32-1FT1930-ops33-1

Hos Vogtermanden er kun Kristine hjemme. Hun bliver 1. november 1931 i Gislum kirke viet til Søren der er murer og de flytter til Nørager. Christian er i København og møder her Amy og de bliver viet i Sct. Matthæus kirke 16. september 1930. De får et husmandssted i Buderup og flytter senere til Haubro.

Vogtermanden går efter 35 år i Vogterhuset og banen på pension og flytter i 1935 til Nørager i “Elmely” og deler her hus med datteren Kirstine og Søren

Kirstine og Søren. – Amy og Christian.

Uddrag fra sange til Christen og Maries gulbryllup 5. december 1946 i Nørager:

Mari’ og Chresten har opfostret fire sunde børn, og alle må de her i livet tage deres “Tørn”; Kirstine, deres datter, jo hjælper tit sin Mor, for med sin murer ovenpå i “Elmely” hun bor.

“En lille Københavnerpige” Christian skæbne blev, med “frihedskæmperen” de og til fire børn det drev, et hjem de har i Haubro; mens Carl i Vesterris med kone og tre børn sit landbrug driver, det er vist.

I Varde bor en “Ungersvend”, hans navn er jo Mikael, han kværner smør og kører motorcykle som en “gal”; når alle børn og børnebørn i “Elmely” er gæst. Mari’ har travlt, de kære børn skal ha’ det allerbedst. 

 

En kær datter og tre sønner har  fået kærligt hjem hos Mor og Far, da til Nørager i flytted’ hen, fik i jo Kristine nær igen.

Der Kristine med sin fætter bor, hun så ofte hjælpe kan sin Mor, Christian fik sin Københavner set, hun ej kunne stå for hvid kasket. 

Men Mikael som ungkarl har det godt, han på motorcykle kører flot, nær ved det slår ingen mand ihjel, jeg nu frit kan vælge en igen.

Karl ved Vesterris nær skoven bor, dyrker der en plet af Danmarks jord, han med konen og poder små sikkert tit en tur i skoven går.

Folketælling 5. november 1940

 

FT1940-ops140-1FT1940-ops234-1_edited-1

Vogtermandens er flyttet til Nørager og Vogterhuset bliver lejet ud til Lars og Stine.

Hvem er nu Lars og Stine?

Lars Christian Pedersen født 18. september 1867 i Svoldrup er skomager og bliver 7. december 1898 viet i Vognsild kirke til Jensine (Stine) Christine Nielsen født 17. september 1876 i Grinderslev.

De bor i Østrup og i 1899 bliver Petrea Anine født. Drengene Anders Christian og Peder Christian følger efter i 1902 og 1904. De tager 2 børn i pleje: Sonja Christensen (1915) og Bent Aage Emil Christensen (1919) begge født på Rigshospitalet i København.

Lars of Stine med familie

Billeder her er fra 1920 i Morum da babyen Bent endnu ikke er et år.  Fra venstre: Peder, Anders, Stine siddende med Bent, Sonja med sin dukke, Lars, Petreas kæreste Kristen Jensen Kristensen og Petrea, de blev gift 1921 i Vognsild kirke. Ifølge folketællingen i 1921 havde Lars og Stine landbrug og Lars var skomagermester.

Lars og Stine flytter ind i Vogterhuset 1935 efter at Vogtermanden er gået på pension og er flyttet til Nørager.

I 1940 er Bent hjemme, han er konfirmeret 1934 i Vognsild kirke, hvad han laver vides ikke – måske hjælper han Lars med skomageriet.

Stine, Sonja og ? – Bent og Sonja. – Sonja som konfirmand 1929. – Peder Christian (Back Per) og Anna Kirstine Poulsen, viet i Vognsild 1933 – i midten Sonja – Jensine Kirstine Poulsen og Anders Christian viet i Vognsild 1927.

Far er nu gift med Mor og har overtaget Husmandbruget og Bedstefar og Bedstemor er på aftægt og Gerda er blevet født i 1939 på Farsø Sygehus.

Gerda og Eva kan huske, hvordan de kom ned i Vogterhuset til Lars og Stine. Lars havde skomagerværksted ude i udhuset. Gerda og Eva morede sig med at gå rundt ude på vejen i de sko som Lars havde til reparation.

Lars døde i 1945 og Stine var alene tilbage i Vogterhuset, men hun havde jo selskab af “ba-mis”, som vi kalde den, fordi den havde den uvane med at komme op til os og afsætte en “kattehørmer” i høet og Far kom til tider til, at sætte hånden i hørmeren og det var ikke noget han syntes var særlig morsomt. Han gik ellers ikke af vejen for noget der lugtede, men en kattehørmer der satte han grænsen 😦

Gerda og Eva kom gerne ned til Stine når hun havde besøg af barnebarnet Kaj nede fra Østrup og så spillede de Ludo. Gerda beretter, at Kaj vist godt kunne finde på at snyde.

Til Fastelavn forventede Stine også at vi kom på besøg. Jeg har i en anden historie berettet (se linket Fastelavn i Barndommen), at hvis vi ikke kom blev Stine meget skuffet.

Haven til Vogterhuset var meget stor med græsplæne og både ribs-, solbær- og stikkelbærbuske. Jeg husket at vi (dvs Mor og måske Gerda og Eva) har været nede og hjælpe med at plukke bær sammen med Klara fra Kommunehuset. Stine solgte bær i Års.

Stine kom en gang imellem op og besøge Bedstemor, hun havde et stort nøgleknippe som hun sad og raslede med når de sad og nød en “Knaldtår”.

Bedstemor og Stine

Bedstemor og Stine har været på besøg ovre ved Poul Nielsen og sikkert nydt en “Knaldtår” sammen med Kirstine.

Da Stine ikke kunne klare sig selv fik Mor et job med at hjælpe Stine i tøjet om morgenen og aftenen. Der blev ført en ledning op til os nede fra Vogterhuset og der blev installeret en alarm klokke. Jeg husker en gang alarmklokken ringede og Mor susede ned til Vogterhuset, men det var bare Stine der var kommet til at trykke på knappen. Gerda og Eva fik nogle gange lov til at gå ned til Stine en times tid før Mor kom og hjalp Stine i seng og så spillede de Ludo med Stine. Det morede de sig meget med, men Stine syntes ikke om at tabe 😦

Stine kom til sidst på Hvilehjemmet i Farsø. Der var ikke plads til hunden Vatty på Hvilehjemmet, da Stine var blevet kørt til Farsø kom Drejer Madsen og skød Vatty, jeg husker tydeligt skuddet. Far begravede den derefter nede i haven.

Mor fik en flot gave fra Stines børn fordi hun havde taget sig godt af Stine på hendes gamle dage. En dejlig stor ske som kan øse store portioner. Den er nu gået i arv til Lene. – Lars og Stines gravsten på Vognsild kirkegård.

Den 26. oktober 1953 døde Stine på Farsø Hvilehjem og hun blev begravet på Vognsild kirkegård ved siden af Lars.

Familien Zimmermann

Da Stine var kommet på Hvilehjem flyttede familien Zimmermann ind i Vogterhuset.

Kristen Zimmermann er født 6. marts 1906 i Ertebølle, Strandby sogn.  Hans slægtshistorie har jeg beskrevet i “Slægten Zimmermann” . Meget spændende historie der går mange slægtsled tilbage. Han blev i 1932 i Gislum kirke viet til Kirstine Kathrine Jørgensen (født 18. januar 1910). Kirstine er Fars 2. kusine d.v.s. de har fælles oldefar Jørgen Didriksen (1811-1880).

Egon er født 1933, Kirsten Margrethe 1934, Herdis Linda 1936, Rita Elisabeth 1937 og Erland 1940.

Lis Margit er født 1944 under besættelsen. Til Lis fødsel knytter der sig en beretning om den engelske bombepilot Loneon der var på flugt efter at have reddet sig ud med faldskærm. Under flugten kom han også til Skyttehuset, hvor Kirstine lå i barselsseng med Lis og han ønskede til lykke. Han blev senere hjulpet til Sverige, læs mere på “Allierede flyvere der risikerede livet for vores frihed”.  Niels Jørn (1945) og Arvid (1949) er født under mere fredelige forhold.

Skolebilleder – Østrup skole 2. klasse: Øverste række Lis nr 6 fra venstre. Midterste række Henry nr 2 og Niels Jørn nr 6. fra venstre. – Østrup skole 4. klasse: Øverste række Niels Jørn nr 4 fra venste. Nederste række: Birtha nr 1 fra venste.

Her er alle samlet med deres kæledyr. – Arvid prøver hvor meget kraft der er i dragen.

Kirstine foran Vogterhuset parat til en tur på knallerten. – Kirstine og Kristen.

Aars_Kristian&Stinne Zimmermann

Kristen døde i 1986 og Kirstine i 1991. De ligger begravet på Års kirkegård. 

 

 

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s