Tilbageblik fra Asnæs

Emry – Marias Morfar – havde været lærer i Asnæs nogle år. Asnæs var ”rigtigt ude på landet”, som beskrevet i Emry lærer på Asnæs skole december 1907 – januar 1914. Han havde fået embede i Holbæk. Den 30. jan. 1914 satte han sig godt indpakket i overfrakke, kappe og med fødderne i fodpose og med sin store kørepibe tændt, op i fjedervognen forspændt hesten. Den blev senere af Hagbart Olsen omtalt som Rosinante – og han startede på den 50 km lange tur til Holbæk.  På den lange tur i hestevogn fra Asnæs til Holbæk havde Emry tid til ”Tilbageblik” fra Asnæs tiden.

Feriepigen Karoline fra Nørrebro og Skoleudflugt fra Asnæs er allerede omtalt i tidligere blog-historier. I denne historie følger de resterende Tilbageblik:

Emry beretter fra sine Erindringer:

Partstelefon: Da Mineslund allerede havde fået telefon og skovfoged Rumler nu også fik bevilget et sådant apparat, bestilte og fik jeg partstelefon sammen med ham. Hvorfor erindrer jeg ikke mere, men jeg stod pudsigt nok som den første provinsabonnent i KTAS’s telefonbog. – At telefonen var os et meget stort gode, siger sig selv, omend de udenbys samtaler løb op til lidt rigelige beløb. Men den knyttede os faktisk meget nær til Aarbyerne. Der gik ikke en dag, hvor vi ikke havde noget at tale om, særlig op mod valgene.

Telefon bog Aarby

I KTAS telefonbogen 1914 har Emry “34 Forskov Andelscentral” under Aarby telefoncentral sammen med skovfoged Rumler.

Ved partssystemets indførelse blev det muligt for op til fire familier at dele en telefonledning. Herved blev det billigt, og telefonen begyndte for alvor at blive almindelig også i private hjem. Abonnenter, der havde partstelefon, var kendetegnet ved et bogstav “X”, “Y”, “U” eller “V” efter telefonnummeret. Man skulle lytte efter, om en anden talte på linjen, inden man drejede håndsvinget. Ellers kunne man risikere at afbryde den anden abonnent midt i samtalen.

Emry omtaler, at de dagligt talte sammen med Aarbyerne og da det var samme central var det jo gratis. Aarbyerne var deres gode venner Niels Jensen og frue samt Valdemar Madsen og frue. De er her på besøg i Holbæk og nyder det ude i haven (grotten).

Eventyr med hesten: En lille beretning om et eventyr, jeg havde med min hest: Når vi om sommeren i længere tid ikke brugte den, red jeg den ud på en mark, på det yderste Asnæs, (dyrehaven). Dette stykke var udyrket og fyldt med kampesten og tjørn.

Dyrehaven Asnes

Første gang, jeg skulle hente den, kom jeg meget godt hen til den, og ved hjælp af et stykke rugbrød lod den sig let fange. Jeg havde ladet hovedtøjet ligge ved ledet og mente, at den let lod sig ride dertil, blot jeg holdt i manken. Men da jeg kom op på den, tog pokker ved den. I vild galop satte den ud over marken, sprang over grøfter og stene, og havde den snublet, kunne der godt være hændt mig noget ubehageligt. Godt at jeg som dreng var, vandt til at sidde på en hest. Jeg bøjede mig fremover, holdt mig med venstre hånd i manken og slog den på næsepartiet, så den snurrede rundt som en top. Så holdt jeg den således, at den ikke kunne få vejret gennem næseborene, og nu stod den stille. Jeg kom af og styrede den hen til ledet ved at holde om dens underlæbe, og nu lod den sig styre, så jeg kunne få lagt hovedtøjet på den og ride den hjem.

Rosinante med don Quiote (Emry)

Da jeg ikke har noget billede af Emrys hest, har jeg som illustration anvendt dette af Don Quixote på sin ganger Rosinante. Emrys kollega Hagbart Olsen har i Emrys afsked med Asnæs og Hestevogn til Holbæk skrevet et digt om Emry baseret på Cervantes historie om Don Quixote.   

Sommerpensionærer: For at forbedre vor økonomi fik vi den ide at have sommerpensionærer. Det var dog kun den sidste sommer, så overskuddet gik til hjælp (Signe) og til anskaffelse af feltsenge, madrasser o.s.v. Vore første pensionærer var to sygeplejersker fra Frederiks Hospital. Derefter en ugift kontordame med sin mor. Tredie hold var en københavnsk kommunelærer Larsen med husbestyrerinde og 6-årige søn. Den sidste (4. hold) var absolut den livligste. Hun hed fru Dyhr, var gift med en hotelejer i Aalborg, før dette ægteskab havde hun været skuespillerinde på Folketeatret og var oprindelig uddannet ved den kgl. ballet. Hun havde sin 7-årige søn, Ole med. Et par gange havde hun besøg af en ældre herre, der vistnok, især til Signes store forargelse, var hendes elsker. Hun røg en masse store, stærke cigarer, men da pensionatet var alkoholfrit, fik hun i de uger ikke spiritus, hvad hun bagefter ved afrejsen var os meget taknemmelig for, eftersom hun fik helbredt en exem på hænderne, hun anså for kronisk, fuldstændigt.

Strande ved Asnæs.

Vi havde det meget gemytligt sammen med hende. Uagtet vi kunne byde på den mest pragtfulde badestrand både ved Storebælt og ved Kalundborg fjord, gik vore pensionærer så godt som ikke i vandet. De foretrak kogende vand fra vaskehuset og en zinkbalje. – Tjente vi ikke noget ved dem, fik vi i det mindste noget rigeligere med sengetøj og havde en morsom omend lidt travl sommer.

 

Jul på Asnæs:   Da vi regnede med, at julen 1913 ville blive den sidste på Asnæs, besluttede vi at holde den her og først rejse til Falster 3. juledag. Min svigerinde, Johanne, hendes mand, Søren, og deres to drenge kom så ud og fejrede jul sammen med os. For første og sidste gang havde vi juletræ der, hvad vi også lod skolebørnene få glæde af.

 

Badning – svømning:   Strandbade var en luksus, beboerne ikke følte trang til, børnene mærkelig nok heller ikke. Men jeg fik da lært alle drengene at svømme på brystet, på ryggen, samt flyde, inden de gik ud af skolen. Da man dengang ikke kendte til badedragter, kunne jeg jo ikke undervise pigerne. Men de gik med alligevel og badede et så langt stykke fra drengene et ganske ufarligt sted. Det vakte ikke forargelse.

Som illustration er vist P.S. Krøyers flotte badebilleder fra Skagen. 

One comment

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s