Hans Pedersen – Seattles Bygmester #2

English speaking – use the translate button

Hans Pedersen – fynboen fra Stenstrup ved Svendbog – udvandrede til Amerika i 1884. Han påtog sig mange forskellige slags job som landarbejder, skovarbejder, murerhåndlanger, murer og tømrer samt guldgraver. Ved Stillehavskysten slog han sig op som Bygmester og var med til at  grundlægge Seattle. I min første blog-historie beskrev jeg Hans Pedersens opvækst  hos Bedsteforældrene til han udvandrede 1884.  I dette afsnit omtales hans danske familie – moderen der senere giftede sig og hans 3 halvsøskende. Paula – Hans Pedersens – datter har skrevet en bog om sin Far, “The Mysterious Builder of Seattle Landmarks”.

steder-pa-fyn-2

Kortudsnit af det sydlige Fyn, hvor de steder i historien som er omtalt er markeret med rødt. Stenstrup hvor såvel Hans og hans Mor er født. Vester Åby og Vester og Øster Skerninge hvor moderen skiftevis boede. Kogtved ved Svendborg, hvor Rasmus Ditlev har et handelsgartneri.  Brudager hvor Gjertrud Marie og Hans Hansen har et husmandssted.

gjertrud-1840-1900

Hans’s mor Gjertrud Sophie Hansen blev født 14. maj 1840 i Lille Løjtved ved Stenstrup, hvor også sønnen Hans Pedersen kom til verden. Her er vist de vigtigste begivenheder i Gjertruds liv.

I 1854 da Gjertrud var 14 år blev hun konfirmeret i Stenstrup kirke og samtidigt sluttede folkeskolen. Det normale var, at man kom ud og “tjene” som medhjælper i huset. De første “pladser” var i den nærmeste landsby Hundtofte. Senere flyttede hun længere væk fra hjemmet til Egeskov. Flytter tilbage til Hundtofte og kommer her til at kende (kæreste med) Christen Pedersen og den 2. september 1864 bliver Hans Pedersen født i Lille Løjtved.  Beskrevet i detaljer i første Hans Pedersen afsnit #1.

Efter et ½ år efterlader Gjertrud Hans til Besteforældrene (Hans Olsen 1807-1885 og Gjertrud Eriksdatter 1804-1893) og tager plads i Vester Aaby. Skiftedage var tidligere normalt 1. november eller 1. maj – om tyendes retsstilling (se link). I 1867 til 1. maj antages (fæstes) Gjertud som tjenestepige i Øster Skerninge. Efter et par år flytter hun igen tilbage til Vester Aaby, hvor hun i 1872 bliver viet til Hans Jensen i Vester Aaby kirke.

vester-aaby

Hans Jensen er nogle år bestyrer på Fattiggården eller arbejdsanstalten i Vester Aaby (markeret på kortet). I følge folketællingen 1880 er der 21 personer under fattigforsørgelse. Børnene Gjertrud Marie (1874), Rasmus Ditlev (1876) og Jensine Katrine (1879) bliver født medens forældrene er bestyrer på Fattiggården. Alle børnene er døbt i Vester Aaby kirke.

Ved næste folketælling i 1890 har familien bosat sig på et husmandssted “Fuglsanghus” i Vester Skerninge.

I 1897 bliver den ældste datter Gjertrud Marie viet til Hans Hansen i Vester Skerninge kirke. I 1900 er der igen bryllup i familien denne gang er det sønnen Rasmus Ditlev der ligeledes i Vester Skerninge kirke vies til Mathilde Petrine Andersen.

vester-skerninge-kirke

Tre måneder efter sønnens bryllup dør moderen Gjertud Sophie 11. september 1900 som 60 årig og bliver begravet på Vester Skerninge kirkegård.

I følge folketællingen 1. februar 1901 tager den ældste datter Gjertud Marie sammen med sine 3 børn hjem til faderen som husholderske.  I 1904 bliver den yngste datter Jensine Katrine viet til Jens Jørgen Andersen. Det tyder på at Jens Jørgen og datteren Jensine overtager Hans Jensens husmandsted for ved folketællingerne 1911 0g 1921 er Hans Jensen i aftægt hos svigersønnen Jens Jørgen Andersen og datteren Jensine.

Hans Jensen dør i 1925 88 år gammel og bliver gravlagt på Vester Skerninge kirkegård.


Den ældste datter Gjertrud Marie

gjertrud-marie-jensen

Efter Moderens død i 1900 var Gjertrud Marie sammen med sine 3 ældste børn som beskrevet i forrige afsnit husholderske for Faderen Hans Jensen. Allerede i 1902 er familien flyttet til  et husmandsted på Brudager Mark i Brudager sogn, hvor datteren Jenny Sigrid bliver født.

De følgende år ankommer de næste børn:

1904 Johannes Peter, 1906 Karl Thorvald, 1908 Magnus Villiam, 1910 Emma Emilie, 1911 Otto Bernhard, 1914 Julie, men bliver kun 10 dage gammel og i 1917 bliver efternøleren Niels Harald født.

Hans Hansen dør år 1935.  Gjertrud Marie Jensen dør i 1952, hun tilbriger sine sidste år på alderdomdhjemmet i Skårup. De ligger begge begravet på Skårup kirkegård.

Af de 11 børn udvandrede 7 –  de yngste forbliver i Danmark.

Emma Emilie (1911-1952) blev i Skårup kirke viet til smed Karl Gustav Rye Caspersen (1908- ) med bopæl i Svendborg. Sønnen John Rye blev født i 1946. Emma Emilie ligger begravet på Sct. Jørgens kirkegård i Svendborg.

Otto Bernhard (1911-1986) flyttede til Sjælland som forpagter og blev senere husmand. Han bliver i Udby kirke viet til Dagny Olivia Andersen (1913-2009). I 1943 bliver sønnen Poul Sejr født. Alle ligger begravet på Udby kirkegård, Holbæk amt.

Julie (1914-1914) er allerede omtalt, hun ligger begravet på Brudager kirkegård.

Niels Harald (1917-2015) voksede op på husmandsstedet på Skårup mark. Efter sin konfirmation arbejder han i landbruget bl.a. som fodermester. Den 5. maj 1945 indgår han ægteskab i Skårup kirke med Eva Christensen. De får børnene Hanne Marie (1946) og Harry Valdemar (1947). Niels Harald bliver 97 år og hans hustru 88 år. De ligger begravet på Skårup kirkegård.

Niels Harald Hansen

Eva og Niels Harald Hansens gravsten på Skårup kirkegård. 


Den 19. oktober 1916 ankommer de to ældste søskende Maren Sophie og Hans Christian til New York. De rejser videre over til Mor-broderen Hans Pedersen i Seattle.

Maren Sophie (1895-1986) indgår ægteskab i 1917 med Anton Marius Lauridsen (1880-1956). Som vidne har Hans Pedersen skrevet under på vielsespapirerne.

I ægteskabet er der 5 børn: Harold Arthur (1918-1990), Carl Albert (1919-2014), Gertrude Margaret 1923-1983 ), Ernest William (1927- ), og Esther Marie (1933- ).

Hans Christian bliver i Seattle kendt under navnet Chris Hansen og han bliver ansat som bestyrer på Hans Pedersens farm Broadmoor.

konghans16-1 Foto fra Olaf Lincks bog “Kong Hans ved Stillehavet”, Nyt Nordisk Forlag, 1930.

.

Naturen kan være voldsom – i den dansk-sprogede avis “Den Danske Pioner” kunne man torsdag 28. marts 1932 læse en notits om, at smeltevandet helt havde skyllet det flotte stuehus væk.

Chris Hansen blev i 1922 viet til Ida Marie Nielsen og de fik to sønner Hans Edvard (1925-1989) og Harry Warner (1929-2009).

Chris og Ida ligger begravet på Cypress Lawn Memorial Park, Everett, Snohomish County, Washington, USA.

Sofus Hansen (1900-1962) afsejler fra København 7. janar og ankommer til New York 18. januar 1921 om bord på SS Frederik VIII.

Frederik VIII afsejler fra Larsens Plads, København.- Sofus Hansens ansøgning om statsborgerskab er undeskrevet 28. maj 1924 i Western District of Washington.

Det viser sig at Sofus har kendt en pige i Helved, Sønderborg amt Anne Marie Pedersen og hun føder en søn – Hans – 1. februar 1921. Han får efternavnet Hansen efter skriftlig tilladelse fra faderen, som det er noteret i kirkebogen for Notmark kirke, Sønderborg amt.

Efter at Sofus har underskrevet sin ansøgning om US statsborgerskab 28 maj 1924 rejser han til Danmark. Er det for at hente sin gamle kæreste og søn til USA – hvem ved??

Et ved vi: – Sofus og kæresten Anne Marie Pedersen biver 24 august 1924 viet i Skårup kirke.  Han rejser ikke med familien tilbage til USA, men får et husmandssted i Gudme, som det fremgår af folketællingen 5 november 1925, hvor der er noteret: Husmand Sofus Hansen & Anne Marie Pedersen samt sønnen Hans Hansen. Som tiden går bliver der født flere børn på husmandsstedet i Gudme. Mary Margrethe 1926, Hilda Marie 1928, Karl Oskar 1931, Else Agnete 1932 og Rosa Helene 1938.


Jenny Sigrid (1902-) og hendes 2 år ældre broder Johannes Peter (1904-1994) afsejlede fra København 31. maj og ankom til New York 12. Juni 1923 ifølge passagerlisten på Hellig Olav.

jenny-sigrid-og-johannes-peter-newyork

Jenny Sigrid og Johannes Peter er nummer 16 og 17 på listen. Begge er rejst videre til onkel Hans i Seattle.

Jenny bliver 25 september 1925 i The Danish Lutheran Church i Seattle married til John Jorgensen.

Jenny Sigrid marrige John

Jenny Sigrid Hansen

Jennys ansøgning om US statborgerskab fra januar 1942 viser at Jenny og John nu har 2 drenge. John Alvin født 1926 og George Walter født 1929. John dør i 1990 og Jenny i 1999 og de ligger begravet på Evergreen-Washelli Memorial Park, Seattle, King County, Washington.

Jenny Sigrid headstone


Johannes Peter ansøger 3. august 1938 om statsborgerskab sammen med sin nuværende hustru Lena Grace.

johannes-peter-hansen

Johannes Peter (John) bliver senere gift med Mabel Lehman (1919-1992) og deres gravsted findes på Odd Fellows Cemetery Monroe, Snohomish County, Washington, USA.

johannes-peter-hansen

Karl Thorvald (1906-1955) ankommer til New York med SS Hellig Olav 1. februar 1928 – rejser videre til den øvrige familie i Seattle. Ansøgning med billede afleveres 30. april 1931.

Den 23. december bliver han i Skagit viet til Lois McColm. De ligger begravet på Grand Army of the Republic Cemetery, Snohomish County, Washington, USA.


Den sidste af Hans’s søster Gjertud og svoger Hans Hansen børn der udvandrer til Seattle er Magnus Villiam (1908-1987). Han ankommer med skibet SS Unitied States 6. maj 1926. Ansøgningen med vellignende billede er afleveret 21. februar 1938.

magnus-thorvald-hansen

Magnus lader sig hverve til militæret den 28. august 1942. magnus-villiam-hansen

magnus-villiam-hansen

Manus bliver hjemsendt fra militæret 21. oktober 1945. Han dør den 7. juni 1987 i King, County, Washington.


Rasmus Ditlev

rasmus-ditlev

Rasmus Ditlev (1876-1954) slår sig ned som handelsgartnet i Svendborg. I Vester Skerninge kirke bliver han i 1900 viet til Mathilde Petrine Andersen. De får drengene Hans Marinus (1901) og Gerner Christian i 1906.

Gerner Christian hjælper faderen som gartnermedhjælper. Han forbliver så vidt vides ugift og bliver ligesom forældrene begravet på Sankt Jørgens kirkegård, Svendborg.

Hans Marinus ernærer sig som fisker. Han bliver i Engesvang kirke (1931) viet til  Agnes Kirstine Andersen.

engesvang-kirke
Engesvang kirke, Ikast Brande kommune

Parret flytter til Kogtvejvej 95, Svendborg. Datteren Gerda Mathilde ægter i 1957 fiskeskipper Jørgen Gudmand Greve.

På en fisketur i Østersøen falder Jørgen Gudmand overbord og forsvinder ifølge beskrivelse i Dansk Søulykke Statistik 1965:

jorgen-gudmand-greve-1965-1


Den yngste datter Jensine Katrine

jensine-katrine

Den yngste datter Jensine Katrine (1879-1943) bliver i Vester Skerninge kirke (1904) viet til landmand Jens Jørgen Andersen (1874-1948).

Deres 3 første børn er enten dødfødte eller dør ved fødselen. Det fjerde barn datteren Ellen Marie bliver født på Rigshospitalet i København (1910) og i 1913 bliver datteren Dagmar Sofie født i Fuglsanghus, Vester Skerninge.

Ellen Marie gifter sig med viktualiehandler Peter Falk Rønne Jepsen og de forbliver i Svendborg.

Som 18-årig sejler Dagmar Sofie med SS Frederik VIII fra København og ankommer 31. juli 1931 til New York.

dagmar-sofie-andersen-1931

Rejser videre til Seattle, hvor en stor del af den øvrige del familien Hans Pedersen befinder sig.

dagmar-sofie

Dagmar Sofie og Henry Shipman Cone bliver 10. oktober 1934 viet i Kitsap County, Washington.

dagmar-sofie-petition

Dagmar Sofie ansøger om US Citizenship 10. december 1934. Hun henviser til, at hendes mand Henry Cone er født amerikaner. Det er værd at bemærke, at som vidne har Millie Dines skrevet under.  Millie er søster til Hans Pedersen Junior, som Hans Pedersen og hans hustru Marie Sophie Madsen adopterede, men som døde 19-årig til stor sorg for Hans og Marie. Denne del af historien fortsætter i “Hans Pedersen #3”.

Henry Shipman Cone er U.S. Navy and Marine Corps Officer og både han og Dagmar Sofie ligger begravet på Arlington National Cemetery .

Arlington Cemetery med Henry Shipman og Dagmar Sofies gravsten.

Jensine Katrine dør 1943 og bliver gravlagt på Vester Skerninge kirkegård. I Vester Skerninge kirkebog er for Jens Jørgen noteret: “Antageligt død 21. december 1948 – liget fandtes i Svendborg havn ud for bolværket ved gasværket 6. april 1949.” Gravlagt på Vester Skerninge kirkegård 9. april 1949.


Her sluttet #2 historien om “Hans Pedersen – Seattles Bygmester”. Hans Pedersens hustru Marie Sophie Madsens familie fra Lolland kommer i afsnit #3.

 

 

 

2 comments

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s