Borgvold – Erik Ejegod 1056-1103

Erik Ejegod - Borgvold

English Summary: Thor Lange (1851-1915) was a writer, poet and diplomat in Russia. Despite the great distance to Denmark, he did not forget his homeland. He had several memorial stones erected that paid homage to Danish history in the days of the Valdemar’s (1157-1241). This blog mentions the memorial stone for King Erik Ejegod (1056-1103) who was erected in 1915 on top of Borgvold in Viborg.

Thor Lange (1851-1915) var forfatter, digter og diplomat i Rusland. På trods af den store afstand til Danmark glemte han ikke sit fædreland. Han var meget optaget af Danmark og han lod opsætte flere mindesten der hyldede danmarkshistorien på Valdemarernes storhedstid (1157-1241) Jeg har tidligere skrevet om Thor Lange og tre af mindestenene: ”Slaget på Grathe Hede 1157”, ”Finderup Lade – Cæcilienat 1286” og ”Magnusstenen omtalt i Skibelund Krat”.

I denne blog omtales mindestenen for Erik Ejegod (1056-1103) der er rejst i 1915 på toppen af Borgvold i Viborg.

For- og bagside af mindestenen for Erik Ejegod, rejst af Thor Lange 1915. Billedhugger C. Numelin, Viborg. På stenen er indhugget: ”Vildfarne rejste liden sten, efter Erik Konning sin, der sydpå døde”. Der er tilføjet nederst ”Fjernt fra sit kære Fædreland”.

The Danish King Erik Ejegod

Overview of the Royal families or dynasties through Denmark’s history.

Følgende kilder er blandt andet anvendt som reference: ”The Danish king Erik Ejegod”; ”Erik Ejegod” Danmarks Historie, 1976, Bind 3: 92-100; Kongegrave.dk.

Erik Ejegod er født ca. 1060 i Slangerup på Sjælland søn af Svend Estridsen. Han var den fjerde af Svend Estridsens sønner der blev valgt til konge af Danmark. Eftertiden har givet ham navnet Ejegod, Egode eller bare det gode, sandsynligvis fordi alle hans regeringsår var velsignet med en god høst, velstand og gode tider, men også på grund af hans dyder.

The Danish King Erik Ejegod styrkeprøve

Saxo reports on Erik Ejegod’s physical strength: “And no less good he was in pulling rope, because while he, himself, held the end of a rope with each hand, he let four excellent strong men pull at the other ends of the two ropes, and they did not only exert themselves in vain to pull him up from his seat, but soon he pulled what he held in the right and soon as he pulled with his left hand and caused by his great strength the opponents to let go the ropes”.

Erik Ejegod - Viborg Thing

King Erik proclaims on the thing in Viborg that he will go on crusade. History-painter Anker Lund.

Ifølge Saxo skulle lejligheden være, at en musikers magiske sange gjorde ham så sindssyg, at han dræbte fire af sine egne mænd. Da han igen kom til sig selv, betalte han den bøde, han havde pådraget sig, fordi han havde brudt reglerne for vagtmandskabet. For at gøre endnu strengere bod besluttede han at tage på pilgrimsrejse til det hellige land, hvor frelseren havde boet. “

Da han meddelte sin pilgrimsfærd på Viborg Ting, vakte det stor opstandelse. Saxo beskriver: “Da han offentliggjorde sin beslutning på Viborg Ting, blev folk fuldstændig forfærdede og græd, som om det var en far, de skulle miste, og råbte at han ved at rejse væk ville bringe nationen i fare. Alle græd og bad ham om at blive hjemme. Til sidst omfavnede de badede i tårer, hans knæ og bad ham alvorligt om ikke at rejse.

Erik rejste på sin pilgrimsfærd med et stort følge over Novgorod, besøgte Byzanz (Constantinobel) rejste videre til Cypern, hvor han døde og blev begravet.

Erik Ejegod - Pahos Cypern

På mit kort over Cypern fra min tid (1964-65) som FN-soldat er angivet Paphos, hvor Erik Ejegod ifølge historien er begravet.  Mindepladen er opsat efter jeg gjorde tjeneste på Cypern. Jeg har derfor ikke haft mulighed for at besøge stedet.

Erik-Ejegods gravplade

Billede og kilde se (https://kongegrave.dk/?page_id=760). På Græsk og Engelst står der:  

Eric Ejegod King of Denmark (1095-1103)

In Pafos was buried Eric Ejegod King of Denmark who died suddenly on his way to the Holy land.

Borgvold

Information om Borgvold

Historien om Borgvold

I dag ligger det smukke og fredelige voldsted Borgvold, hvor der en gang har ligget en borg – den borg i Viborg ved Sct. Vilhadi Kirke, som efter Ribe årbog 1313 blev bygget af Erik Menved. På det gamle voldsted, hvor kong Erik Menveds fæstning lå i 1313, er rejst en mindesten af Thor Lange til minde om Erik Ejegod.

Borgens historie er ganske kort, og den er efter alt at dømme allerede blevet nedbrudt i 1320. Arkæologiske udgravninger i 1889-90 har påvist, at der findes historiske lag i volden, der vidner om opfyldning og fundament til et borganlæg.

Postkort fra Viborg ca. 1900 med udsigt mod Borgvold. – Udsigt fra samme vinkel 2020.

One comment

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s