Flyvergrave – Fourfeld Gravlund Esbjerg

English summary: During World War II, Denmark was occupied by Germany. The Allies made several bombing runs against Germany. Many of these passed over Denmark during the passage of Denmark, German fighters attacked the bombers and many bombers were shot down over Denmark. The killed airmen were buried, among others places at Fourfeldt Graveyard.

Visit-Esbjerg” describes Fourfeld’s memorial grove field at Esbjerg as Scandinavia’s largest war grave field. Here are buried 1150 allied and German soldiers and 151 German refugees from World War II. (See also Airmendk).

Visit-Esbjerg” beskriver Fourfeld gravlund ved Esbjerg som Skandinaviens største krigsgravfelt. Her er begravet 1150 allierede og tyske soldater og 151 tyske flygtninge fra 2. Verdenskrig.

Informations tavle på Fourfeldt gravlund
Udsnit af informationstavlen ved de allierede flyvergrave

Maria og jeg var mest interesseret i de allierede flyvergrave og gik derfor rundt og så på britiske “Headstones” med navne.

Fourfeldt gravlund

På Fourfeldt kirkegård/gravlund er der et “Cross of Sacrifice“, foran er en ukendt flyver begravet “Known only to God”.  Gravstene for tyskerne kan ses i baggrunden. De er sorte i modsætning til de lyse britiske headstones.

Maria’s onkel LP og moster Ermegaard der under besættelsen boede i Esbjerg har i 1945 efter befrielsen taget disse billeder i Fourfeld af krigergravene. Ermegaard var under besættelsen kurer for modstandsbevægelsen: læs Min moster var kurer under krigen

Gravlunden i Fourfeldt nord for Esbjerg var blevet anlagt som gravplads i 1939. I løbet af krigsårene blev der ført mange britiske og amerikanske flyvere til denne gravplads, som dermed blev den største britiske gravplads i Skandinavien. I 1948 til 1950 blev de amerikanske flyvere flyttet enten til militær kirkegårde i Belgien eller hjemført til USA.

I 1947 fremlagde Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en plan for, hvordan man fra engelsk side forestillede sig at anlægge eller omlægge de allierede gravpladser i Danmark. På de ovennævnte centralkirkegårde blev det derfor i høj grad CWGC, som fik indflydelse på det udseende gravpladserne/mindelundene skulle få fremover. De store gravpladser blev hver især forsynet med det store kors, Cross of Sacrifice. Hvis det var muligt at identificere den enkelte, blev hans grav forsynet med en såkaldt ”headstone” med mandens navn og øvrige data samt nederst en inskription, som udtrykte de efterladtes ønske. Headstones var en standardtype gravsten, som blev anvendt overalt inden for Det britiske Imperium. De mange britiske headstones begyndte at ankomme til landet i 1950 sammen med de store Cross of Sacrifice, som blev rejst på de større mindepladser/centralkirkegårde, (Kilde: Arne Mosgaard, 2004).

Fourfeld gravlund med de mange headstones set fra forskellig vinkel. 

Udvalgte Headstones repræsenterende forskellige nationaliteter. Royal Air Force – Royal Australien Air Force – Royal New Zealand Air Force – Polish Forces.


Based on the headstones showed several blog posts will be posted.

 

10 comments

  1. Once again, Henry, I will make note and compliment you, Maria and your country for the excellent upkeep you do to honor these men.
    Why humans insist on sacrificing their best – we can only imagine the lives they would have had!

    Liked by 2 people

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s