Udvandrene fra Høgh Nielsen slægten #1

2017 var Maria og jeg inviteret til at fejre Thanksgiving i Oxnard hos vores blogger venner Paula og Mike. Det var en så stor oplevelse for os, at at vi i 2018 ville gøre det til en tradition (læs mere om Thanksgiving 2017 og 2018). Jeg har tidligere når medlemmer fra Høgh familien har været samlet underholdt med en slægtshistorie. Ved et fætter/kusine træf i juni 2017 fortalte jeg om Høgh slægten fra Simested kro, som udvandrede til USA og hvordan det var gået dem i deres nye fædreland (læs historien her).  Det er så heldigt, at min fødselsdag og Thanksgiving i år falder på samme dag og derfor blev mine søstre samt fætter og kusine inviteret.

Jeg havde lavet en oversigt over Høgh slægten og viser her, at fra Høgh Nielsen grenen af familien var der medlemmer der udvandrede.

Høgh-slægten

Takket være min 2. kusine den ivrige slægtsforsker Lissi Møller Kristensen kan vi føre Høgh slægten 7 generationer tilbage til 4 x Tip-Oldeforældrene Christen Hoegh (1692-1772) & Mette Nielsdatter (1705-1781).

Christen Hoegh

4 x Tip-Olde Christen og Mette får 3 børn: Jens født 1724, Niels 1725 og Karen 1730, alle fødselsår er ca. da kirkebøgerne i Hvilsom er brændt for disse år. Der findes ingen kirkebøger for Hvilsom før 1814.

Historien fortsætter med min 3 x Tip-Olde Jens Christensen Høeg der bliver gift med Johanne Andersdatter og sønnerne Christen og Anders bliver født 1762 og 1766 dateret ud fra folketællinger.

De 2 brødre Christen Jensen Høeg (markeret med blå ramme) og Anders Jensen (Høeg)  (markeret med rød ramme) er de 2 familielinier vi følger videre i denne historie. Christen med blå ramme er min slægtlinie og Anders med rød ramme er Nielsen Høgh slægten der ender med at udvandre.

Støttrupgård.    –     Testrupgård og Testrup kirke der ligger bag gården.

Christen Jensen Høeg har overtaget gården “Støttrupgård” efter faderen Jens Christensen Høeg. Billedet her er fra 1916. – Hans bror Anders bliver forpagter på “Testrupgård”, muligvis hører Testrupgård til Testrup kirke. Luftfotoet af Testrupgård er fra 1946.

amt herred sogn

Hvor boede de 2 familier? Først og fremmest boede de i Viborg amt, som vist med rød pil på kortet med de danske amter. Hvert amt er fra gammel tid opdelt i Herreder.  Viborg amt består af 12 Herreder, hvor Høgh familierne bor i Rinds Herred. Herrederne er igen opdelt i sogne for Rinds vedkommende er det 17 sogne. Støttrupgård ligger i Hvilsom sogn og Testrupgård i Testrup sogn.

TipOldes cousins

Støttrupgård: Christen Jensen Høeg bliver i Hvilsom kirke viet til Kirsten Pedersdatter 1802 ca. på grund af de brændte kirkebøger. Kirsten var ved folketællingen 1801 tjenestepige på Støttrupgård. I ægteskabet bliver født 4 børn: Jens 1805, Peder 1807, Johanne 1811, men hun dør 11 år gammel og i året 1814 bliver Søren min Tip-Olde født.

Christen Jensen Høgh dør 5. december 1840 80 år gammel og bliver begavet på Hvilsom kirkegård. Christens hustru Kirsten Pederdatter dør 21 april 1861 89 år gammel og bliver ligeledes begravet på Hvilsom kirkegård.

Den ældste søn Jens får en lod af Støttrupgård og bliver gårdmand.

Sønnen Peder bliver kromand på Simested kro og fra denne del af Høgh slægten udvandrer flere til USA – læs mere i historien “Udvandere fra Høgh slægten – Simested Kro“.

Søren overtager Støttrupgård efter faderen – læs videre næste afsnit.

Testrupgård: Anders Jensen Høeg bliver gift med smeden i Durups datter Johanne Jensdatter. Der bliver på Testrupgård født 3 piger – 1805 Marie Kirstine Andersdatter, 1806 Johanne og 1809 Inger Marie.  I 1809 dør moderen Johanne Jensdatter og efterlader pigerne moderløse. Det vides ikke om Anders gifter sig igen.

Den ældste af pigerne Marie Kirstine bliver i juni 1824 i Testrup kirke viet til Jens Thygesen gårdmand og sognefoged i Østerbølle.  Oktober 1826 bliver den yngste datter Inger Marie viet til gårdmand Christen Jacobsen i Nørager. Johanne bliver i november 1827 viet i Testrup kirke til ungkarl Niels Sørensen på Testrupgaard. Da der i kirkebogen står at Niels Sørensen var Testrupgaard betyder det sikkert, at Niels tjente på Testrupgaard. Johanne er kusine til Søren Christensen Høeg på Støttrupgaard.

I 1828 sælger Anders Høeg Testrupgaard til svigersønnen Niels Sørensen og Anders bliver boende på gården i aftægt. Anders Høeg dør i januar 1829 og han bliver gravlagt på Testrup kirkegård.

Oldes cousins

Støttrupgaard:  Søren Christensen Høeg bliver i oktober 1841 i Hvilsom kirke viet til Ane Marie Christensdatter fra Vesterbølle, hun var ved folketællingen i 1840 tjenestepige på Støttrupgaard. 18. september 1842 bliver Oldefar Christen Sørensen Høgh født på Støttrupgaard.

Testrupgaard:  Niels Sørensen og Johanne overtager Testrupgaard, da der ikke er nogen sønner til at overtager gården bliver det svigersønnen der bliver gårdmand på Testrupgaard. Niels og Johanne får 2 piger og 2 drenge: Johanne Kirstine 1828, Mette Marie 1829, Anders 1831 og Søren i 1833. Johanne dør 27 år gammel i januar 1834 9 måneder efter at Søren er født. Johanne bliver gravlagt på Testrup kirkegård.

Allerede 24 maj 1834 gifter Niels sig med Else Johanne Christensdatter Gjed fra Dybvad Mølle i  Års. I hurtig rækkefølge bliver der de næste 20 år fra 1834 til 1854 født 12 børn.

I 1854 bliver nummer 12 af Niels og Else Johannes børn født på Testrupgaard. Måske er opfostringen af de mange børn en for stor økonomisk byrde for Niels. Han må afhænde Testrupgaard til Christian Magnus Jensen fra Ringsted. Ved folketællingen i 1855 er Niels og Else Johanne Sørensen indsidder (bor til leje) på Testrupgaard sammen med de 6 yngste børn.  Familien flytter formodentlig til Vognsild (har dog ikke fundet noget i afgangs– eller tilgangslisterne). Moderen Else Johanne dør i maj 1857 47 år gammel på Bladsgaard i Vognsild og hun bliver begravet på Vognsild kirkegård. I kirkebogen for Vognsild sogn er der ud for Else Johanne noteret “Gmd Niels Sørensen Dreiers  hustru i Bladsgaard”.

De 4 yngste børn kommer i familiepleje forskellige steder i Vognsild. Ved folketællingen 1860 opholder faderen Niels, der nu er 68 år gammel, sig hos svigersønnen Christen Mikkelsen og hustru Johanne Kirstine i Baandrup, Simested sogn. Niels bliver boende hos datteren og svigersønnen til han dør i 1871. Han bliver begravet på Simested kirkegård.

Bedste 2 cousins

Støttrupgaard: Oldefar Christen Sørensen Høgh bliver i november 1873 viet i Hvilsom kirke til Else Marie Thomsen af Hvilsom, som det er beskrevet i kirkebogen for Hvilsom sogn “datter af gårdmand Thomas Nielsen af Oue”.  Familien Thomsen var allerede flyttet fra Oue sogn til Hvilsom sogn i 1855 og har overtaget gården “Søndergaard”. Thomas Nielsen dør i 1863. Ved folketællingen 1870 bor Else Marie og hendes mor Maren Andersdatter og lillesøster Andrea ved svigersønnen gårdejer Jens og Karen Andersen i Hvilsom.

På Støttrupgård bliver der fra 1875 til 1890 født 8 børn, hvoraf 5 overlever. Søren 1876, Thomas 1878, Bedste-far Jens Marinus 1883, Martin 1884 og Ane Marie 1886.

famiienhc3b8gh

Familien Høgh samlet på Støttrupgård sommeren 1913, sønnerne er nu blevet gift og den yngste datter Ane Marie er forlovet. Anledningen til at billedet blev taget er angivet til at være oldefar Christen Høgh fødselsdag, men det var nu 1912 han blev 70 år. Det kunne også være oldeforældre Christen og Else Marie havde været gift i 40 år, selv om deres bryllupsdag først er i slutningen af november, men her er vejret som regel mere kedelig.

Fra venste bagerste række: Bedstefar Jens Marinus og foran ham siddende Bedstemor Jensine Andrea med moster Petra i favnen. Petra er født 31. Juli 1913. Siddende foran: Nummer 2 min Mor Elma, dernæst moster Anna og moster Kristence. Fortsat på bagerste række: Efter Bedstefar Jens Marinus,  Martin, Søren, Peter Jensen (Ane Maries søster Karens søn), Thomas, Jens og hans forlovede Ane Marie. Flere af mændene nyder deres langpiber.

Den ældste søn Søren blev gift med Kristiane Jørgine Jensen. I året 1904 overtager Søren og Kristiane Støttrupgård og Christen og Else Marie bygger et husmandsted matrnr 2e.

Søren dør i 1923 47 år gammel og hans hustru Kristiane og sønnen Gunnar flytter til Hvam. Støttrupgård bliver overtaget af den næste søn Thomas og hans hustru Marie der fraflytter deres landbrug i Roum. Thomas kan ikke leve med, at Støttrupgård kan komme på fremmede hænder efter flere hundrede år i Høgh-slægtens eje. Han køber Støttrupgård af enken Mariane Sørensen i 1923. Da Thomas dør i 1935 står Marie med gården. Det er en for stor opgave at drive den med den kun 17 årig Egon og Else på 15 år. Ane Sørensen Høghs svigerinde og svoger Peder og Maren Dalsgaard, som har en mindre gård vil gerne have en større gård og der ender med en byttehandel i 1936.  Det er lidt af et paradoks, at Thomas, som ikke kunne leve med at Støttrupgaard skulle på fremmede hænder blev den sidste Høgh der ejede den. (Kilde Niels Sørensen Høgh).

Høgh Nielsen familen fra Testrupgaard – Efter at Niels Sørensen måtte sælge Testrupgaard og hans hustru Johanne døde og blev begravet i Vognsild flyttede Niels og tog ophold hos datteren Johanne og svigersønnen Christen i Båndrup. Børnene er spredt for alle vinde. Den ældste af de 4 børn Niels havde med sin første hustru Johanne Andersdatter er netop Johanne, hvor Niels opholder sig til sine dages ende. Nummer 2 Mette Marie og nummer 4 Søren har jeg på nuværende tidspunkt ikke kunne spore – om de blev gift eller hvor de boede og hvornår de døde. Nummer 3 Anders Nielsen /Høgh/ er ham som vi følger videre i historien.

En lille sidehistorie. Christen Nielsen den ældste af Niels drenge som han havde med sin anden kone Else Johanne deltog i 1864 krigen mod prøjserne og fik bevilget en erindringsmedalje. Christen Nielsen - 1864 medalje  Christen Nielsens ansøgningsskema til erindringsmedaljen fra krigen 1864. Jeg nævner det her fordi jeg har netop fundet, at min oldefar Lars Peter også havde deltaget i krigen 1864 (se link til historien).

Ved folketællingen i 1860 er Anders nu 28 år og tjenestekarl hos teglbrænder og gårdmand Jens Mikkelsen i Nørager, Durup sogn.  I 1863 bliver ungkarl og daglejer Anders og den 24 årige pige Christiane gårdejer Niels Andersen Møllers datter viet i Durup kirke.

Anders og Christiane bor de første år i Nørager som indsidder (til leje). Her bliver Niels Drejer født i 1863, Niels Møller i 1865 og Søren Høegh i 1868. Niels Drejer er opkaldt efter farfaderen, Niels Møller efter sin morfar og Sørens mellemnavn Høegh går mange slægtled tilbage. Ved folketællingen i 1870 fremgår det, at familien er flyttet til et husmandsted i Sjøstrup ved Års. Her bliver datteren Hanne født i 1871. Familien flytter tilbage til Nørager for da sønnen Johannes bliver født i 1874 fremgår det af kirkebogen for Durup sogn at forældrene er Gmd. og Vejmand Anders Nielsen og hustru Christiane Nielsen i Nørager.

Anders dør kun 45 år gammel i 1876 og bliver begravet på Durup kirkegård. Christiane driver ved hjælp af børnene husmandsstedet videre (kilde Folketælling 1880). I 1885 dør først datteren Hanne i juni og moderen Christiane i december, begge begraves på Durup kirkegård.

Den yngste Johannes er kun 11 år da moderen Christiane dør. Han kommer formodentlig i pleje hos gårdejer Jens Mikkelsen og hustru Else Kjerstine Andersdatter i Nørager. Ved hans konfirmation i Durup 1888 står der i kirkebogen ikke noget om, hvor han opholder sig. Men ved folketælling i 1890 er han tjenestekarl hos Jens Mikkelsen og Else Kjerstine Andersdatter.


Hvordan det videre går de 2 grene af Høgh slægten forsætter i andet afsnit #2, hvor vi specielt følger vejmand Anders Nielsen Høghs sønner Søren og Johannes der udvandrer til USA.

6 comments

  1. I am very interested in “digging” into how my ancestors lived. Interesting also to know that your ancestors once lived on the small island Læsø that can be seen on top of the map with the Danish counties – just below the sign “Amter”.

    Like

  2. Nu står verden ikke længere – ikke nok med at vi begge er tip-tip-oldebørn af Adam Levin Sørensen (fædrende side), så kommer min mors slægt også fra Simested. Min mor og hendes 2 ældre søskende er født i Guldager. Mine oldeforældre i Simested er Jens Fogh Larsen som giftede sig med enken Nielsigne Bjørn. De boede på Enggården i Simested. De fik 4 sønner i det ægteskab. Den ældste Jens havde været i USA og ville gerne returnere til Argentina, hvilket 1. verdenskrig satte en stopper for. Jens blev så karetmager i Ålestrup i stedet. Min mor blev som stor tøs sendt til Simested for at passe Jens og Nielsigne på deres gamle dage. De døde med et par års mellemrum og efter deres død kom min mor til Hotel Hvide Kro i Ålestrup hvor hun var et par år som enepige, før hun returnerede til Aalborg. Min mormor og morfar mødte hinanden i Roum og blev gift. Min morfar Lars Marinus Fogh Larsen købte jord i Klarup ved Romdrup – der levede de deres liv, og i ægteskabet var der 12 børn. Den yngste af sønnerne overtog Enggården i Simested. Roum kommer også ind i billedet igen. Min mormors far hed Alexander Ferløv Nielsen kom fra Farstrup ved Nibe. Først overtog han den fædrende gård – men drog til Nørresundby – købte en del jord (der hvor Aalborg lufthavn i dag ligger) – etablerede sig som teglbrænder sammen med faderen og øvrige brødre. Han var gift med Ane Petrea fra Vindblæs og da hun dør i 1912, rejste Alexander til Roum, hvor han boede med de 2 yngste døtre – min mormor Albine og Bertine. Albine blev gift med Jens Fogh Larsens søn Lars Marinus og Bertine blev gift med smeden i Storvorde. Alexander flytter til Storvorde, hvor han går til hånde i Smedjen. Senere flytter han til en lille aftægtsbolig i Klarup hos mine morforældre. Det boede han indtil sin død i 1942. I min slægt er der også en Niels Drejer. Ham der lavede tegninger og udgav Flora Danica midt i 1800-tallet. Efter sigende skulle vores slægt være afkommere af Simon Paulli, ham der oprindeligt lavede tegningerne til Flora Danica i 1600-tallet og som kongen hentede til Danmark, hvor han blev livlæge for dronningen. Så langt tilbage er jeg dog ikke kommet endnu. Jeg synes, at det er sjovt, at vi både er tip-tip oldebørn til Adam Levin Sørensen men at også vores anden familie kommer fra samme lille sted Simested. Der har da helt sikkert været forbindelse til de 2 familier der også.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s