Livet i Måreskov Skole #1

Ruth – Marias Mor – har med megen pietetsfølelse gemt alle sin Fars (Emry Kølster) efterladte papirer og breve. Blandt brevene har der været en del fra Emrys bror Harald (dækker tiden fra 1917 til 1923). De gamle håndskrevne breve, skrevet med sirlig skolemester skrift er blevet digitaliseret og illustreret med relevante billeder fra familiefotoalbummer. Harald skriver meget levende og hans helt specielle lidt selvironiske måde at skrive om livet i Måreskov skole er så herlig.

Denne blog-post er den første om livet i Måreskov skole. De 2 næste afsnit kan ses på disse link: Afsnit #2 og Afsnit #3.

Måreskov skole

Måreskov skole ses her på Sylvest Jensen luftfoto fra 1952. Skolen blev indviet i 1853,  eleverne var fortrinsvis børn af ansatte på Ravnholt. Der var mellem 20 og 30 elever. I 1953 ønskede lærer Harald, at gå på pension, og Herrested sogneråd besluttede at nedlægge skolen. Kilde: Nyborg Ulleslev Ørbæk Lokal historiske arkiver.

Der har i alt kun været 4 lærere ved skolen. Harald var den sidste lærer fra 1914 til 1953. Ved eksamen i 1951 var der kun 3 elever tilbage på skolen. Skolekonsulenten mente godt Harald kunne overtage et vikariat i Ryslinge, hvad han også gjorde. Her var han et år hvorefter han tog sin afsted. Harald døde i juni 1953. (citat fra Emry Kølsters Erindringer).

Årene 1917 til 1923 er ellers meget begivenhedsrige for Emry, men Harald berører det meget sporadisk i sine breve, der meget naturligt omhandler, livet i Måreskov skole og hvor meget – eller snarere hvor lidt – der skete der ude på landet.

Kort resume: I slutningen af den 1. verdenskrig rasede den ”Spanske syge” og Anna Emrys første kone døde 19. januar 1919. Emry var derefter alene med den 3-årige Ermegaard. Emry træffer Asta og bliver viet i februar 1920. Harald skriver om de – tør – rejse til København til brylluppet. Carsten bliver født 7. januar og Eva den 4. februar 1921, hvilket man kan læse i brevene. Emry fik ændret sin efternavn fra Nielsen til Kølster i november 1918 og Harald fik ved bevilling ændret sit navn til Kølster i maj 1921.


Kære Allesammen                                           Måreskov 23/4 1917

Hermed manuskriptet, som jeg medgiver min bedste anbefaling. Selv om det af og til har megen lighed med Nikolaj N.s Danmarkshistorie, er der dog noget nyt, der vidner om et grundigt studium fra forfatterens side. Havde jeg bare haft manuskriptet 1907, så vilde jeg næppe have fået tg i historie. Sproget har jeg ikke haft særligt at bemærke til, kun i ganske enkelte tilfælde har jeg rettet enkelte ord og sætninger, ligesom jeg også har sat en del forglemte tegn. Afskrivningen er gået let for sig. En stor del skrev jeg af efter min sygdom i efteråret. Resten har jeg skrevet nu og da om aftenen. I denne tid, hvor der sker så meget, oplever vi aldeles intet, hvorfor jeg intet kan fortælle af interesse. Vi har dog været til vælgermøde i Måre og tager samme sted hen på mandag for at levere hemmelig afstemning. Vi fejrer derudover Helles fødselsdag på mandag.

Helle og Harald. – Haralds mange rummeter brænde fylder godt. – Flot udsigt ude på landet.

Jeg er ved at slide mig fordærvet for at få haven gravet. Desuden gør jeg i år selv brændet (8 m3) i stand. Moder er vel hos jer endnu. Hvis du på hjemvejen vilde denne vej, er du velkommen, men jeg tror dog her er bedre i juni, skønt det er et strålende syn vi har for os, når vi ser ud af køkkendøren, ned over Lind Kær. Jeg synes, I er noget knebne med breve. Vi har vist i 14 dage ikke hørt fra omgivelserne.

Venlig hilsen fra os alle. Harald


Kære Broder!                                      Måreskov 24. april 1919

Tak for brevet i dag! Det var nok ellers min tur til at skrive, men nu kommer det altså.

Vi havde fremmede i Påsken – et par kærestefolk. Det livede lidt op, skønt de gik og elskede hinanden vel meget. For resten har en kirkesanger og organist fuldt op af arbejde i højtiden. Jeg var 4 gange på Ravnholt og 1 gang i Herrested, så jeg havde kun fri om lørdagen; vi begyndte nemlig skolen igen i tirsdags.

På Ravnholt gods var der et slotskapel, hvor Harald var organist.

Men der er snart for få i yngste klasse; der er kun otte, og de 3 rejser nu til maj. Jeg har set dine skriveprøver igennem og synes godt om dem. Man kan tydelig se systemets virkning i dem alle. Og så er der det gode ved systemet, at det er et hurtigt skriftsystem børnene får her dannet sig en fast håndskrift, som de vil beholde. – Mine børn skriver efter samme metode. Du gav os jo begyndelsesgrundene sidste sommer. Jeg har taget noget af det, du lærte os, og så lagt min egen person ved siden af, og det har resulteret i, at børnene her også skriver ret pænt. Eksamenskommissionen lagde mærke til det ved eksamen og gav det rosende omtale. Du skal engang få prøven herfra, så skal du se systemets virkning her.

Skoleklasse i Måreskov skole. – Ebbe er her med forældrene på udflugt.

Desuden har børnene her begyndt med tegning efter Blohme og Holmgren. Det er endelig noget, der interesserer dem (Ebbe er særlig interesseret i dette fag). Men som de fleste tager på blyanten og farvekridtet. Det er som om de skulde mase det hele igennem papiret.

I morgen er vi inviteret til bryllup hos skovfogeden i Dyrehaven. Jeg er ikke halvt færdig med haven endnu, men har dog fået lagt og sået det tidligste, samt kastet aspargesbedene op, et arbejde, som tapper et godt mål sved af mig. Jeg skal nok huske de gule kartofler.

Ravnholt Dyrehave

 Da jeg ikke har noget billede af skovfogeden fandt jeg dette billede fra Ravnholt Dyrehave.

Denne gang er her plads til Helles billede. Det bliver på hendes 2 års fødselsdag, du modtager det, den 26nde april.

Agnetes hår gror godt og er nu længere end mit. Bare vi nu snart må få lidt varme, så urterne kan komme op. Jeg søgte om tillæg til grundlønnen i fjor, men fik i stedet 300 kr. i dyrtidstillæg. Jeg søger snart igen, men ikke før jeg er klar over, om jeg skal søge embede i Herrested.

Venlig hilsen fra os alle.   Harald


Kære Broder!                                      Måreskov 19. Januar 1920

Med det samme jeg er ved at smøre, må jeg hellere blive ved. Om historien må jeg udtale, at den på mig virker, som en perle, der drages på en snor eller, hvordan der står i sangen. Med andre ord: Den kalder minder i tusindvis tilbage hos mig, så jeg sikkert kunde skrive flere tusinde ord, dog ikke i aften, da jeg nu snart har skrevet tre tusinde (jeg har ikke talt dem). Men da jeg personlig kender de omhandlede personer og var øjenvidne til begivenhederne, kan jeg lige så lidt som du udtale mig om, hvorvidt den er interessant eller ej. Jeg har derfor ladet Agnete, Sigrid og Ebbe læse den igennem. De siger, at den er meget god – Ebbe dog med den bemærkning, at der er for lidt sjov i, og da det jo er hans slags, der skal bedømme den, har hans ord jo lidt at sige. Han har god forstand på historier, læser sit ”Børnenes ugeblad” og alle følgebøger samt sin ”Knold og sin Tot”, men hvad han egentlig mente med sin ytring ved jeg ikke rigtig, da han og Helle i det samme var i totterne på hinanden.

Illustration fra Knold og Tot. – Fredfyldt situation i haven.

Sangen til brylluppet er under arbejde i søvnløse nætter, men da jeg ikke har mange af den slags, går det småt med den, den bliver dog nok færdig til den 14. februar. Det kunde jo blive rart at samles med dem fra Nykøbing også, men det må I jo om.

Jeg tror mit embede kommer i klasse A alligevel. Præsten sagde nemlig, at jeg skulde sende et andragende derom til Skolekommissionen, og så mente han ikke, at ministeriet vilde følge Sognerådets indstilling. Jeg antager, at Sognerådet er blevet betænkeligt ved B, nu da de ser, at de fleste er i A. Som kirkesanger får jeg 300 kr. og som organist 200 kr. Når hertil kommer 3 Favne brænde og 21.600 tørv, må embedet jo alligevel siges, at være et af landets bedste, hvis man ser bort fra omgangskredsen!

Hofjægermesteren (Ravnholt gods) havde ikke rigtig forståelse af, hvad det gjaldt, da jeg var hos ham for at få organist honoraret sat op. Jeg havde indtrykket af, at jeg stod over for en mand der bliver plukket i alle ender og kanter af alle, og at han derfor måtte passe på ikke at give for meget. Han ræsonnerede som så: De spiller kun hver anden søndag (de sidste 3 gange har der ingen været i kirke) skal vi så sige det halve af 300 kr. Hvortil jeg svarede at jeg jo fik mere i forvejen, nemlig som bekendt 160 kr. Skal vi så sige 200 kr. ? Sagde han. Og jeg syntes ikke, jeg kunde være bekendt at forlange mere.

Venlig hilsen fra os alle.  Harald


Kære Broder!                                      Måreskov 11. Feb 1920

Endskønt vi havde glædet os meget til den Københavnertur. Har vi dog nu opgivet at komme af sted på grund af den ”spanske”, der jo viser sig rundt omkring, også i Horsens, hvor Ellen skulde komme fra for at passe børnene. Det er ellers ikke, fordi vi er særlig bange for at få ”Spansk Syge” nu, vi har jo nemlig temmelig sikkert haft den, og jeg tror, at den har nogen skyld i, at vi har taget den beslutning at blive hjemme, thi medens vi for den tid var svært opsat på at komme, gik humøret efter sygdommen ned til under 0º, du ved jo nok, hvor slap man bliver ovenpå. Det mærkedes på Agnetes kjolesyning (hun sad og stak med silkesting og sang dertil, men efter influenzaen gik det trevent og langsomt), og det mærkedes på mig, når jeg satte mig hen for at sætte et par linier til bryllupssangen, det vilde slet ikke gå. Jeg har kun 4 ikke alt for gode vers, som jeg vist hellere må beholde for mig selv. Du ser altså, at en tid har stået sløjt til her, og at det er bedst vi bliver hjemme. Thorvald, som jo kender en del til forholdene i Hovedstaden, vilde heller ikke råde os til at rejse derind, han skrev, at Sønderjyderne vist netop kom tilbage den dag vi skulde rejse, og så bliver der jo trængsel alle steder. Jeg venter stærkt efter posten, thi jeg har endnu ikke set resultaterne dernede fra.

Postbudet

Det Harald hentyder til er afstemninge i Sønderjylland, som fandt sted 10. februar 1920, se link her fra Grænseforeningen.

Nu håber vi så, at I må fejre glad og lykkelig bryllupsfest, fordi vi ikke er til stede. Det kan måske tænkes, at Mor kommer, for Chr. og Ingeborg (Harald og Emrys søster og svoger) rejser vel næppe.

Venlig hilsen     Harald og Agnete

NB: Nu har vi set efter i avisen hver dag, men der står intet om den ”Spanske” i København, det kunde jo måske tyde på, at den er i aftagende. Men som sagt, vi ved ingenting.   Harald

NB NB: Ja, nu ser vi i avisen for i dag, at den “Spanske” er værre end nogensinde, så det er vist godt, at vi har besluttet at blive hjemme.   H.


 

 

Kære Broder og Svigerinde!                           Måreskov 8. Marts 1920

Tak for brevet og papirerne, som endnu henligger urørte. Vi kan umuligt nå alt det til Maj. Jeg har længe villet skrive til jer, men har lige så længe gået med snue, forkølelse og tungt hoved, så det hidtil ikke er blevet til noget. Vi var kede af, at vi ikke kom med til jert bryllup, da vi helt havde beredt os til det og i flere måneder havde glædet os dertil, men vi syntes jo, det så for broget ud det var jo lige i den ”Spanskes” aller voldsomste opblussen. Vor svigerinde, hos hvem vi skulde have boet, havde den da også i de dage i temmelig høj grad (hun havde også noget lungehistorie). Nå, vi kunde selvfølgelig have boet et andet sted, men, som sagt, det blev for trekantet. Nu må vi jo vente med at ses til i sommer engang, hvis det kan passe.

 I beskrivelse af Emry og Asta bryllup – klik på dette link – beklager Emry sig over at den eneste repræsentant for hans familie til brylluppet netop er hans Mor. Hans søster og svoger (Ingeborg og Christian) turde selvfølgelig ikke komme under den nye epidemi, som han skrev. Harald og Agnethe glimrede også ved deres fraværelse, hvad han tilgav dem, fordi de havde vist det fornødne mod året før til Anna begravelse, hvor det var vel så farligt at vove sig ud.

Asta og Emry2

Asta og Emry.

I påsken får vi besøg af svoger og hans kæreste, de var her også i fjor i påsken. I sommerferien skal jeg måske have kursus, jeg har i hvert fald søgt om kursus i 3 måneders orgelspil, men min ansøgning er kommen 14 dage bagefter, så det er nok ikke helt sikkert. Nu får man ellers 6 kr. i dagpenge og man kan desuden få understøttelse af amtet.

Om mit embede kommer i A eller B, ved jeg endnu ikke, kun dette, at Sognerådet stemmet for B, men Provsten for A, jeg håber, at Provsten går af med sejren, så er jeg næsten at misunde, når man erindrer Kirkesanger og Organist (300 + 200) og mit gratis og rigelige brændsel, og landsbylærerene er jo endda (uden det) at misunde. Bare man ikke gik her og kedede sig så græsselig og fik så mange sygdomme, men det gør mon, så jeg ikke stikker af ved første lejlighed.

Vi oplever ikke det mindste i denne tid, men nyder det gode vejr, der flere gange har lokket mig ud i haven, hvor jeg har ordnet det, jeg ikke fik ordnet i efteråret, ja, Ebbe har endda lagt kartofler, men i dag har sneen lagt sit hvide lagen over dem. Vi har i dette gode vejr gået i skoven hver dag fra kl. 3 til 6, det har været dejligt, og sikken en appetit vi har mødt med.

Jeg har for nylig været med ”Fynske Musikanter” i Årup ved Middelfart. Det var en dejlig tur. Jeg boede hos en Gullasch-Manufaktur- og Herreekviperingshandler og ekviperede mig billigt, det gælder om at benytte lejligheden. Herned er jeg udtømt for stof for denne gang, og for resten behøver I vel heller ikke mere nu i Hvedebrødsdagene.

Venlig hilsen til jer alle tre. – Os alle


Hvordan det videre går i krøniken om Livet i Måreskov Skole fortsættes i følgende blog-post.

 

3 comments

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s